“Love is the opening door to Oneness with All That Is! Yes!
Once you have learned to Love every part of yourself… Once you have learned to Love everything and everyone from your past…Once you have found your multidimensional alignment…Once you have found equality fully between male and female… . . . And once you have learned to live in Unity in Diversity…You are there!

Oneness is what happens when you have learned to experience unconditional Love in all of these experiences-both giving and receiving. You become the vehicle for [Divine Oneness].”

      — Amorah Quan Yin

Om oss

Vår uppgift har under många år varit att samarbeta med planeten i dess transformation in i en Högre Dimension. Samarbetet har bland annat lett till att vi gjort energiarbete på olika platser på Jorden. Under de senaste åren har vi dessutom ägnat mer av vår tid åt att hjälpa andra i deras strävan att vidga sitt medvetande och öppna kontakten till sina Högre Jag.
I vårt arbete vägleds vi av de uppstigna mästarna men också av andra kosmiska grupperingar som stöder jordens utveckling.

Vi är båda utbildade av Amorah Quan Yin, grundaren av Dolphin Star Tempel Mystery School och healingmetoden “Pleiadian Lightwork”. Amorah verkade i Mt Shasta, Kalifornien. Vi har också under många år arbetat med peruanska Healers, framför allt Don Victor Estrada.

Syfte

Vi vill genom vårt arbete och våra insatser bidra till transformation. Människan och planeten har aldrig tidigare i historien stått inför en utveckling som den vi står inför nu. Den innebär att vi kommer att låta vårt medvetande omslutas av en högre dimension samtidigt som vi fortfarande befinner oss i våra kroppar. Det har inte hänt tidigare.

Pleidian Lightwork Healing skapades av Amorah Quan Yin och bygger till stor del på kanaliseriad information. Hon utvecklade metoden som ett hjälpmedel till alla som vill påskynda sin utvecklingsprocess och som längtar efter att vidga sitt medvetande.

Ulla är leg.psykolog och har under många år arbetat som psykolog och organisationskonsult. Hon kom tidigt i kontakt med Ambres undervisning.