Låt ditt inre ljus leda dig in den nya tiden!

– Kurs i healing med fokus på andlig utveckling –

Divine Oneness on line:
är en mjuk och kraftfull healingmetod som har skapats för att stärka din kontakt med det Högre Jaget och att stödja dig i transformationen in i  en ny och högre Dimension. Metoden ger dig effektiva verktyg som du kan använda för att lösa upp  begränsningar som hindrar dig från att vara ditt autentiska jag. Divine Oneness hjälper dig att läka illusionen om att vi är separerade från vårt Högre Jag.

Metoden vänder sig till dig som söker en djup inre rening och transformation.  Teknikerna är hämtade från antika mysterieskolor i Egypten, på Atlantis och Lemurien. Kursen ger dig en unik plattform för fortsatt djupt andligt uppvaknande.

Numera leds kurserna av certifierade lärare med lång erfarenhet av metoden. Se divineonenesshealing.se

Under kursen lär du dig bland annat:

  •  utveckla din psykiska perception, öppna dina andliga centra samt fördjupa samtalet med ditt Högre Jag (clairvoyance, clairaudience, clairsentience).
  •  rensa chackran från gamla program. Transformera de emotionella, mentala, andliga, astrala kropparnas begränsning. Balansera högre dimensioner.
  •  läka karmiska mönster och begränsningar. Sanningens svärd. Akashaarkivet.
  •  om inträdet i en högre dimension.
  •  kosmiska energier. Människans kosmiska bakgrund och utveckling.
  • hela dig själv och andra. Du lär dig metoder och verktyg. Även Hands-on.

De flesta går kursen för sin egen andliga utvecklings skull och använder metodens verktyg för sin egen frigörelse. Men du förbereds också för att kunna arbeta professionellt med healing.

 

Mer om healingmetoden:

Healingmetoden används av erkända och uppskattade healers världen över. Metoden har sina rötter i antika mysterieskolor och har utvecklats av Amorah Quan Yin. Läs hennes bok Pleiadian Workbook – Awakening your divine KA.
Healingmetoden utvecklas och förfinas kontinuerligt av Ulla Anderén.

Om du vill kan du efter nivå 1, fortsätta att vidareutveckla dig och gå Nivå 2 , 3. Nivå 3 ”Healers training” syftar till att ge fördjupad träning och handledning till dem som vill använda metoden för healing av andra.

Ulla1SmUlla Anderén är leg. psykolog och en mycket uppskattad och djupt transformativ healer. Hon har sedan 2002 regelbundet haft utbildningar i healing och är utbildad av flera av världens uppskattade healers. Hon har under många år också varit aktivt engagerad i planetärt energiarbete på olika platser på planeten.

”Min uppgift är att hjälpa andra att låta sitt Sanna Gudomliga Jag komma till uttryck samt att stärka och vidga gruppen ljusarbetare. Det som känns roligast är när jag kan hjälpa andra att hitta sin speciella talang och styrka både i sig själva och i sitt sätt att ge healing.”

Har du frågor så kontakta mig gärna.

Citat från tidigare kurstagare:

”Den förändringspotential som finns i metoden är oändlig. Jag är djupt tacksam att mitt hjärta hittade rätt. Man putsar bort det som skymmer själens ljus”
— Kerstin

“Jag känner mig lättare/gladare/friare och”hamnar”inte i samma typ av konflikter som tidigare”
— Tina

”Kursen öppnade dörrarna till en värld jag alltid vetat funnits men som jag inte riktigt vågat ta på allvar. Nu vet jag vem jag är, varför jag kom hit, och att den enda vägen värd att gå är ”Hjärtats Väg!”
— Ragnhild

”Utbildningen har betytt oerhört mycket. Den har bidragit till en helt ny inriktning i mitt liv. Ulla har med sin varma personlighet en förmåga att skapa en varm och inbjudande atmosfär, där man känner sig trygg att öppna upp”
— Kristina

Andra certifierade lärare i Pleiadian Lightworks kurs Divine Oneness.

Catrin Skött
E-post: catrin@sehelalivet.nu
Telefon: 076-246 46 39
www.sehelalivet.nu

Caroline Cernesl
E-post: caroline@omit.se
Telefon: 070-649 51 51

Marie Jansson
E-post: marie@improveyourbusiness.nu
Telefon: 070-857 17 72

Tarla Johansson
E-post: johanssontarla@gmail.com
Telefon: 070-346 27 43
Malmö

Lena Holgerts
E-post: lena.holgerts@gmail.com
Telefon: 072-173 11 52

Christina Falk
E-post: christinafalkmusik@gmail.com
Telefon: 0760-27 52 52

Åsa Arvidsson
E-post: asahelena.arvidsson@gmail.com
Telefon: 0702-51 50 58

Ulrika Antonsson
E-post: ulrika@modochvilja.se
Telefon: 070-543 28 16

Mia Olander
E-post: mia.olander@cygate.se
Telefon: 076-762 60 35