Enskild healing

I arbetet med att ge healing går vi igenom hela ditt energifält. Vi går igenom chackra systemet, ljuskropparna, samt en rad andra aspekter av auran. Vår uppgift att återställa och transformera den energi som är skadad eller blockerad. Ofta berättar vi om hur skadan har uppstått och vad som blir skillnaden när blockeringen läks.

De flesta söker oss för att stärka sin kontakt med det Högre Jaget samt fördjupa sin andlighet. Då är vårt uppgift att lyfta fram och stärka det inre mest genuina Jaget samt undanröja de aspekter som blockerar.  Ibland behöver vi gå tillbaka till tidigare liv.

Under healingen är du som klient involverad. Du kan behöva bryta kontrakt eller föreställningar som är begränsande och som gör din vardag onödigt kringskuren.

Under sessionen vägleds vi av ditt och vårt eget Högre Jag. Arbetet sker alltid utifrån det Högsta Ljuset och den Högsta Sanningen.

En session varar ca 1 ½ tim.

Öppna dina KA – kanaler.

KaExample Amorah Quan Yin nämner i sin bok “Pleiadian Workbook – awakening your divine KA” om de kanaler som det Högre Jaget behöver för att kunna förankra sitt ljus och sin substans i vår fysiska kropp. Det Högre Jaget behöver vår fysiska kropp för att kunna fungera i en fysisk värld. Det Högre Jaget behöver också ett yttre jag (ego) som har transformerat sitt dualistiska tänkande och nått den harmoni och balans som samstämmer med den högre dimensionen. Allt detta för att kunna verka och fungera i en fysisk värld. I boken “Enochs nycklar” beskrivs KA som den “andliga dubbeln”.

När i tiden som det Högre Jaget väljer att fullt ut förankra sig i vår fysiska kropp bestäms av det HJ. Men vi kan påskynda och underlätta processen genom att se till att kanalerna är fria för passage. Varje enskild kanal har ett tema och är kopplad till specifika “frågeställningar”. Temat kan till exempel vara att “ha tydliga gränser”, “göra autentiska val”, “kunna ge och ta emot”,  “vara intim”, “leva efter den gudomliga viljan”, “förankra sin gudomlighet i kroppen”, etc.

En utbildad “practitioner kan hjälpa dig att öppna kroppens KA kanaler för ett fritt flöde av KA. Arbetet kräver 7-9 sessioner om du gör det enskilt. Du kan också gå en av våra kurser. Där öppnar du dina egna kanaler samtidigt som du lär dig att öppna andras. På kursen får du också en övergripande andlig information.

Kunskapen om kanalernas betydelse och funktion ingick som en del av mysterieskolornas träning i det antika Egypten. Tekniken lärs i dag ut av Dolphin Star Temple Mystery School.

Nästa kurs startar mars 2018.

Välkommen att kontakta oss!

Intresserad av enskild healingbehandling?
Kontakta oss via mail eller telefon.

Ulla Anderen
Mobil: 070 6587464
Mail: ullaanderen@me.com

Gary Kendall
Mobil: 0760 35 45 48
Mail: garyskendall@me.com

Jag är intresserad av en healingsession! Fyll i formuläret så kontaktar vi dig och berättat mer.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.