Enskild healing

När vi jobbar med healing går vi igenom klientens hela energifält. Vi “tittar på” de olika ljuskropparna. Vi går igenom chackra systemet och en rad andra aspekter av energifältet. Vår uppgift är att återställa och transformera den energi som är skadad eller blockerad . Ofta kan vi berätta om hur skadan skett och hur du som klient påverkas när blockeringen läks.

De flesta söker sig till oss därför att de vill fördjupas i sin andlighet och stärka kontakten med sitt Högre Jag. Då är vårt mål att lyfta fram och stärka det inre genuina samtidigt som vi undanröjer det som blockerar kontakten,  Ibland arbetar vi med tidigare liv.

Under healingen är du som klient involverad i arbetet. Du kan behöva bryta gamla kontrakt och omformulera föreställningar som begränsar och gör din vardag mer kringskuren än den behöver vara.

Vi vill hjälpa dig till ett transperent energifält, fritt från skador och “främmande influenser”.

Under behandlingen vägleds vi av ditt och vårt eget Högre Jag. Vi arbetar utifrån det Högsta Ljuset och den Högsta Sanningen.

En session varar ca 1 ½ tim.

Öppna dina KA – kanaler

KaExample KA kroppen är ett energisystem som förbinder oss med det Högre Jaget. Ibland har systemet också kallats den esoteriska dubbeln. KA kroppen tjänar som brygga mellan vår fysiska kropp och det Högre Jaget. Den existerar i den 3:e upp till 6:e dimensionen.

KA kroppen är i grunden ett system av kanaler genom vilka Ka energin transporteras in i och genom den fysiska kroppen. För många påminner KA kroppen om meridiansystemet även om det är två helt separata system.

Varje Ka kanal har sin speciella karaktär och funktion och är kopplad till specifika aspekter av vårt andliga liv. Varje kanal svarar mot ett livstema som till exempel:

“förmågan att ge och ta emot omvårdnad,
”att vara i ton med Högre Jagets vilja”
“hålla balansen i kriser, etc”

I arbetet med kanalerna och deras speciella funktion är det lätt att förstå hur Ka kroppen binder samman den fysiska kroppen med det Högre Jaget. Flödet av KA i den fysiska kroppen stärks av att du lever ett liv i ton med ditt Högre Jag.  Och vice versa: ett ökat flöde av Ka för dig närmare ditt Högre Jag.

 

På samma sätt som en akupunktör kan stärka upp flödet i meridianerna, kan en utbildad practitioner öppna och stärka flödet av KA i kroppens KA kanaler.

Kunskapen om kanalernas funktion och betydelse var en självklar ingrediens i den träning som gavs i mysterieskolorna i det antika Egypten och ännu tidigare. Det enda moderna systemet som visar hur man öppnar Ka kanaler har utvecklats av Amorah Quan Yin. Tekniken lärs i dag ut av Dolphin Star Temple Mystery School.

Att öppna alla KA kanalerna brukar ta  7-9 healingsessioner om du gör det enskilt. Men du kan också gå en av våra kurser där du öppnar dina egna kanaler samtidigt som du lär dig att öppna andras. På kursen får du också övergripande kosmisk kunskap.

Nästa kurs startar januari 2018

Observera. För att gå in i ett högre Enhetsmedvetande och en högre dimension behöver du släppa identifikationen med ditt yttre Jag och låta din yttre aspekt smälta samman med ditt sanna inre gudomliga Jag. När det sker använder ditt inre Högre Jag ditt psyke  (tankar, känslor, ord och handlingar) att uttrycka sig mot omvärlden via.

Välkommen att kontakta oss!

Ulla-Gary

Intresserad av enskild healingbehandling?
Kontakta oss via mail eller telefon.

Ulla Anderen
Mobil: 070 6587464
Mail: ullaanderen@me.com

Gary Kendall
Mobil: 0760 35 45 48
Mail: garyskendall@me.com

Jag är intresserad av en healingsession! Fyll i formuläret så kontaktar vi dig och berättat mer.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.