Enskild healing

När vi jobbar med “Divine Oneness” healing går vi igenom många olika aspekter av ditt energifält. Vi tittar på ditt chackra system, dina ljuskroppar, din förankring i högre dimensioner och mycket mer. Vår ambition är att återställa och höja frekvensen på det som är blockerat eller skadat. Ofta kan vi säga hur blockeringarna har uppstått och hur du kan komma att känna dig efteråt.

Många söker oss därför att de vill fördjupa sin andlighet och stärka sin kontakt med det Högre Jaget. Vår ambition är då att lyfta fram och stärka allra mest genuina hos personen samtidigt som vi undanröjer det som blockerar. Ibland behöver vi gå till tidigare liv.

Under healingen är du som klient involverad. Du kan till exempel behöva bryta kontrakt eller transformera de föreställningar som gör din vardag onödigt kringskuren.

Under sessionen vägleds vi av ditt och vårt eget Högre Jag. Arbetet sker alltid utifrån det Högsta Ljuset och den Högsta Sanningen.

En session varar ca 1 ½ tim.

Öppna dina KA – kanaler.

KaExample Amorah Quan Yin nämner i sin bok “Pleiadian Workbook – awakening your divine KA” om de kanaler som det Högre Jaget behöver för att kunna förankra sitt ljus och sin substans i vår fysiska kropp. Det Högre Jaget behöver vår fysiska kropp för att kunna fungera i en fysisk värld. Det Högre Jaget behöver också ett yttre jag (ego) som har transformerat sitt dualistiska tänkande och nått den harmoni och balans som överenstämmer med den högre dimensionen. Allt detta för att kunna verka och fungera i en fysisk värld. I boken “Enochs nycklar” beskrivs KA som den “andliga dubbeln”.

När i tiden som det Högre Jaget väljer att fullt ut förankra sig i vår fysiska kropp bestäms av det HJ. Men vi kan påskynda och underlätta processen genom att se till att kanalerna är fria för passage. Varje enskild kanal har ett tema och är kopplad till specifika “frågeställningar”. Temat kan till exempel vara att “ha tydliga gränser”, “göra autentiska val”, “kunna ge och ta emot”,  “vara intim”, “leva efter den gudomliga viljan”, “förankra sin gudomlighet i kroppen”, etc.

En utbildad “practitioner kan hjälpa dig att öppna kroppens KA kanaler för ett fritt flöde av KA. Arbetet kräver 7-9 sessioner om du gör det enskilt. Du kan också gå en av våra kurser. Där öppnar du dina egna kanaler samtidigt som du lär dig att öppna andras. På kursen får du också övergripande andlig information.

Kunskapen om kanalernas betydelse och funktion ingick som en del av mysterieskolornas träning i det antika Egypten. Tekniken lärs i dag ut av Dolphin Star Temple Mystery School.

Nästa kurs startar 2025.

Välkommen att kontakta oss!

Intresserad av enskild healingbehandling?
Kontakta oss via mail eller telefon.

Ulla Anderen
Mobil: 070 6587464
Mail: ullaanderen@me.com

Gary Kendall
Mobil: 0760 35 45 48
Mail: garyskendall@me.com

[gravityform id=”1″ title=”false” description=”true” ajax=”true”]