Academy of spiritual growth and healing Divine Oneness Academy of spiritual growth and healing Divine Oneness

Välkommen till Divine Oneness

( fd pleiadianlightworkhealing.se )

Vår uppgift har länge varit att samarbeta med planeten i dess transformation in i en Högre Dimension. Genom vårt arbete och våra insatser vill vi bidra allt vi kan.

Människan och planeten har aldrig tidigare i historien stått inför en utveckling som den vi möter nu. Vi står inför att förena oss med vårt Högre Jag i ett medvetande som omspänner högre vibrationer och frekvenser samtidigt som vi befinner oss i fysisk kropp. Det har inte hänt tidigare.

Jag är utbildad av Amorah Quan Yin, grundaren av Dolphin Star Tempel Mystery School och healingmetoden “Pleiadian Lightwork”. Amorah verkade i Mt Shasta, Kalifornien.

Kristall från Atlantis i vattnen utanför Filippinerna

Läs mer

Mitt liv med Moder Maria i Efesos, Turkiet

Moder Maria bosatte sig tillsammans med en grupp kvinnor nära Efesos efter Jesus död. Det var Jesus själv som valt platsen åt henne.

Läs mer

Bland kristaller och andliga berg i Namibia
Läs mer

Healingkurs Divine Oneness On Line startar hösten 2024!

Nästa kurs i healing “Divine Oneness Healing On Line Nivå 1” 2024.
Läs mer

Sign up for our newsletter!
* = required field

LJUSBÄRARENS HANDBOK

Boken ger en mjuk och inlevelsefull beskrivning av hur du kan arbeta med din egen och andras andliga och personliga utveckling med healingmetoden Divine Oneness. Den beskriver flera av de fantastiska verktyg som ingår i metoden och du får ett antal fina övningar som är lätta att göra. Titta på www.divineonenesshealing.se om du är intresserad av utbildningen.

20 MAGISKA MEDITATIONER

I det här häftet har jag samlat 20 olika meditationer. Många av dem används i utbildningen. Alla är tänkta att användas om och om igen, för varje gång hjälper de dig att nå ett större djup och ljus.

Båda böckerna finns att köpa på www.amazon.se.

PROFETIA

“Hjälp andra att bekanta sig med den ton som vilar i deras inre, och spegla fram den gudomlighet de bär i sina hjärtan.”
Det var ett av de budskap Gudinnan Antares förmedlade under de månader hon och Lord Melchizedek förberedde mig för det arbete som väntar.
Läs mer.

Läs  PROFETIA. Möten med Gudinnan Antares och vägen in i femte dimensionen. Finns i bokhandeln. www.adlibris.com

Healingkurser

Gör dig till ett instrument för de Uppstigna Mästarna och ditt Högre Jag! Vi lever i en spännande tid i början av en Ny Tidsålder och en Högre Dimension. ”Divine Oneness” är en mjuk och kraftfull healingmetod som höjer ditt medvetande.
Läs mer om våra kurser

Healingsessioner

Enskild healing. I samband med healingen tar vi hänsyn till hela energifältet. Vi uppmärksammar den fysiska kroppen, aurans olika ljuskroppar, chackrasystemet samt våra “Jag” i högre dimensioner. Vi återställer skador och löser upp blockeringar.
Läs mer om våra Healingsessioner